Tenzij anders aangegeven zijn de documenten in pdf formaat. U kunt ze lezen met adobe-reader, gratis te downloaden van www.adobe.com/nl. Via rechtsklik kunt u een document ook downloaden en opslaan op uw eigen computer.

Datum
Auteur

Kop/Titel Beschrijving
2014-07-19 Achterhoek bespaart 2011-2012 Subsidieregeling voor woningisolatie
2014-07-19 Achterhoek bespaart 2013-2014 Subsidieregeling voor woningisolatie
2014-07-19 Algemene subsidieregeling 2008  
2014-07-19 Tarievenstelsel accomodaties Huren van velden, zalen etc.
2014-07-19 Uitvoeringsregels subsidie Welzijn & Cultuur & Sport  
2014-07-19 Subsidie Achterhoek bespaart  
2014-07-19 Subsidieoverzicht 2012  
2014-07-19 Subsidieoverzicht 2013  
2014-07-19 Subsidieoverzicht 2014  
2014-06-12
Jelle Berens
De gebeurtenissen Toespraak van Jelle Berens in de gemeenteraadsvergqdering
2014-06-12
College
Feitenrelaas ontslag wethouder Berens De feiten volgens het college, geheim tot 12 juni
2014-06-11
Gelderlander
We worden het Griekenland van de Achterhoek,
Een greep uit tien jaar politiek in OIJ
Een zeer lezenswaard overzicht
2014- 06-11
Gelderlander
Straatvechters en persoonlijke rancune in Oude IJsselstreek Het dramaspektakel Oude Ijsselstreek. Ambtenaren zwijgen, Een schrijnend gebrek aan kwaliteit in de raad. Persoonlijke rancunes. Tijd voor een gekozen burgemeester?
2014-05-17
Gelderlander
Als dit naar buiten komt, dan klapt de nieuwe coalitie De reconstructie van de Gelderlander
201403 Pamflet CVBOIJ  
20140129 Brief provincie gaten begrotingen  
20140126 Kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31122012  
20140128 Gelderlander: Raadsrapport  
2012-06-05
2012-10-25
Raadsvoorstel herziening inkoopbeleid. Voorstel om de bovengrens voor onderhandse inkopen op te trekken van 15.000 naar 100.000.
Op laatste moment ingetrokken, dus niet in de raad behandeld.
2012-07-27 Normenkader 2012 Waarin o.a. het voorstel om de accountant niet meer naar de inkoopregels te laten kijken, dat zou maar weer dezelfde constateringen opleveren.
2011/V20120701 Nota inkoopbeleid Vastgesteld in 2011, maar accountant constateerde dat er in 2011 voor 2,3 miljoen onterecht onderhands werd aanbesteed.
2012-07-03
CVBOIJ
Brief over dreigende sluiting zwembaden aan College en Raad  
2012-03-07
CVBOIJ
Raadsrotonde zwembaden, een macabere klucht
2012-03-22 Raadsvoorstel ontwikkeling terrein 'het Anker'  
2012-02-22
Geofox-Lexmond
Evaluatieverslag grondwatersanering Beltman complex  
2008 2009 Collegevoorstel 20080826 Aankoop terrein 'het Anker'
Collegevoorstel 20090209 Verplaatsing houthandel 'het Anker'
Raadsvoorstel 20090402 Verplaatsing houthandel 'het Anker'
 
2012-02-29
CVBOIJ
Brief aan gemeente over cijfers DRU-cultuurfabriek 4e kwartaal  
2012-02-29
CVBOIJ
Brief aan gemeente over BOEI  
2012-02-24
CVBOIJ
Brief aan provincie over subsidie Afbramerij  
2012-02-08
CVBOIJ
Brief aan gemeente over Huntenkunst  
2012-02-06
CVBOIJ
Brief aan gemeente over bedrijfsplan Afbramerij  
2012-01-18
CVBOIJ
Nieuwsbrief jan 2012  

2011-12-22
CVBOIJ

Commentaar CVBOIJ op brief provincie i.z. toezicht  
2011-12-22
gem OIJ
Antwoordbrief gemOIJ aan provincie  
2011-12-22
Provincie
Brief provincie aan gemOIJ over toezicht  
2011-12-01 Flyer Verspreid op raadsvergadering 20111201
2011-11-24
CVBOIJ
Overzicht raming totale kosten V6
2011-11-24
CVBOIJ

Kanttekeningen bij het bestuurlijk handelen

Gepresenteerd op de raadsrotonde van 24 nov
2011-11-18
Deloitte
Rapport van feitelijke bevindingen inzake het kostenoverzicht 'Kosten DRU Cultuurfabriek volgens de gemeente Oude IJsselstreek Deloitte heeft op verzoek van het college onderzocht of de posten die op het lijstje van het college staan ook terug zijn te vinden in de raadsbesluiten en de boekhouding.
2011-11-11 Brief aan gemeente o.a. over Huntenkunst  
2011-11-08 Opmerkingen beknopt
Opmerkingen uitgebreid
Kostenramingen DRU cultuurfabriek V3
Eerste reactie's van Comité op Collegereactie dd 7 nov 2011
2011-11-07 Brief
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Reactie College op rapport 1 van Comité,
met bijlagen
2011-10-31
CVBOIJ
Brief aan College over ontbrekende gegevens en stukken  
2011-10-31
CVBOIJ
Brief aan College over extern onderzoek  
21-10-2011
CVBOIJ
Oude IJsselstreek op weg naar een faillisement (?)
deel 1
Het eerste rapport van het Comite Verontruste Burgers OIJS over grondspeculaties en het DRU complex en de financiële gevolgen voor gemeente en burgers.