Copyright

Het copyright van artikelen, foto's en teksten op deze website is zo goed mogelijk geregeld. Mocht u ondanks dat van mening zijn dat een recht is geschonden of dat publicatie op enigerlei wijze niet rechtmatig is dan verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat.

Wij verzoeken U om alle nieuwsbrieven, pamfletten etc. van het CVBOIJ zoveel mogelijk te verspreiden via papier of digitaal.