Persbericht (zaterdag 3 september 2011)

Oprichting Comitť Verontruste Burgers over gemeentebeleid financiŽn en DRU-complex Oude IJsselstreek

Binnen de Gemeente Oude IJsselstreek is een breed gedeelde onvrede en ongerustheid over het door het College van B&W gevoerde beleid aangaande het DRU complex, de grote financiŽle tekorten, de effecten van bedrijfs- en grondtransacties en de consequenties voor de financiŽle positie van de gemeente en dus voor de burgers. Deze ongerustheid wordt nog versterkt door de kritiekloze houding van de drie raadsfracties verwant aan het college, het achterhouden door het college van belangrijke maar onwelgevallige adviezen zonder dat dit consequenties heeft voor de betrokken wethouders, de zeer kritische rapportages over de financiŽle wandel en handel van het college door de accountant, het opstarten door het college van nog drie nieuwe projecten zonder dat daar deskundigheid voor is of financiŽle dekking en tot slot het volledig negeren van steekhoudende commentaren en adviezen van niet meebesturende raadsfracties.
Een aantal burgers heeft daarom besloten een comitť op te richten en met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur bij de gemeente te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is, hoe groot en waar de financiŽle tekorten zijn en waarom, hoeveel van de ruim 40 miljoen euro Nuon gelden nog over is en wat de gevolgen voor de komende gemeentebegrotingen zullen worden en dus voor de burgers (ontslagen, belastingverhogingen, sluiting van voorzieningen enz.).

Het comitť bestaat voorlopig uit de volgende personen (en zal nog worden uitgebreid):
Robin ten Camp (Silvolde), Albert Eenink (Terborg), Henk van Garderen (Varsseveld), Jan Kuit (Terborg), Hans Thiele (Silvolde). Binnen het comitť is kennis en ervaring op het gebied van accountancy, bestuur en management van commerciŽle en (semi)overheidsorganisaties (incl. theaters en schouwburg). Het comitť is onafhankelijk. Via tussen- en eindrapportages kan iedereen kennis nemen van onze informatie. Ons eindrapport zal ook worden aangeboden aan het gemeentebestuur wanneer het comitť van mening is dat de inhoud van belang is voor een verantwoord beleid. Afhankelijk van de uitkomst van ons onderzoek en de reactie van het gemeentebestuur beslissen wij of wij de bevolking zullen raadplegen.